dcsimg

FAKTABASEN

Vad är energi?

Energi är kul. Men att prata om energi och att jobba med frågor som rör energi, i skolan eller i vardagen, kan vara ganska svårt.

» Vill du veta mer om energi?

Energibärare och energikällor

Förnybara energikällor. Fossila energikällor. Vad är vad?

» Läs mer om energikällor


Hur fungerar energisystemet?

Vad kom först: bensinen eller oljan? Hur hänger allt ihop?

» Läs mer om energisystemet


Sök i vår faktabas
Energiordlista

Vet du vad exergi är?

Svaret hittar du i vår energiordlista!