dcsimg

Energi i Sverige

Samhället som vi lever i idag är starkt beroende av energi. Energi behövs för att till exempel värma upp hus när det är kallt ute, eller göra hus svalare när det är varmt ute.

Vi behöver energi för belysning och apparater och för transporter. Energin behövs också för produktion och distribution av varor och tjänster. Energianvändningens storlek påverkas bland annat av hur ekonomin ser ut och hur ny teknik utvecklas.

Sveriges slutliga energianvändning delas upp i tre sektorer:

  1. bostäder och service
  2. industrier
  3. transporter

Hur mycket energi som tillförs beror på hur stor efterfrågan är. Det i sin tur beror på hur mycket energi vi behöver. Det tillförs och produceras alltså inte mer el än vad vi använder.  

I Energiläget finns mer siffror på vilken energi vi använder i Sverige och hur den produceras.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2017-10-27
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att...

...energi aldrig kan skapas eller förbrukas? Användningen av energi måste därför alltid vara lika stor som tillförseln.