dcsimg

Energi i världen

Det är viktigt att länders behov av energi kan tillgodoses eftersom det påverkar både  världsekonomins tillväxt och ländernas utveckling.

 

Det är stora skillnader i energianvändningen mellan olika länder, både i användning per invånare och per energislag. Skillnaderna beror på ländernas olika förutsättningar vad gäller tillgång på energi, ekonomisk utveckling, infrastruktur och klimat.

Energianvändning per person

Så här mycket energi använder en genomsnittsperson i de olika delarna av världen per år.

 • Nordamerika använder 48 674 kWh per person/år
 • Europa använder 28 439 kWh per person/år
 • Mellanöstern använder 22 727 kWh per person/år
 • Kina använder 12 033 kWh per person/år
 • Latinamerika använder 11 041 kWh per person/år
 • Afrika använder 5 720 kWh per person/år
 • Indien använder 4 158 kWh per person/år

Fossila bränslen dominerar

Fossila bränslen dominerar alltjämt världens energiförsörjning och utgör 81 % av tillförseln. Störst är oljan med 33 % följt av kol 27 % och naturgas 21 %.

Andelen förnybar energi inklusive vattenkraft har den senaste tioårsperioden varit ca 13 %. Kärnkraften svarar för resten, knappt 6 %. 

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2015-07-22
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att...

...den ekonomiska krisen 2009 påverkade energianvändningen i världen så pass att den sjönk för första gången sedan 1982?

Dessa länder ingår i OECD

(Oganisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling):

 • Belgien, Danmark, Frankrike
 • Grekland, Irland, Island
 • Italien, Kanada, Luxemburg
 • Nederländerna, Norge, Portugal
 • Schweiz, Spanien, Storbritannien
 • Sverige, Turkiet, Tyskland
 • USA, Österrike, Australien
 • Finland, Japan, Mexiko
 • Nya Zeeland, Polen, Slovakien
 • Sydkorea, Tjeckien, Ungern