dcsimg

Energisystemet

Energisystemet består av alla energikällorna, energiproduktionen, distributionen och den slutliga energianvändningen. Den energiform vi använder, hur vi använder energin och hur mycket eller lite energi vi använder i olika sammanhang påverkar det totala energisystemet.

För att ta ett exempel: idag går de flesta bilar på bensin eller diesel som framställs ur olja (ett fossilt bränsle). Oljan pumpas upp ur jordens inre, raffineras och distribueras till bilägare över hela världen. Mängden olja som pumpas upp ska täcka det behov vi har av bränsle till våra bilar och tillförs energisystemet i den takt de används.

Samtidigt forskar vi fram nya bränslen, exempelvis etanol och biogas, som är mindre skadliga för miljön och som också kan driva bilar och andra fordon. Så länge efterfrågan är låg på dessa bränslen tillförs inte energisystemet några större mängder av dessa. Om många väljer att skaffa bilar som kan drivas med etanol eller biogas desto större mängd av dessa bränslen tillförs energisystemet. Andelen fossila bränslen minskar och andelen förnybara bränslen ökar på så vis.

Tillförsel

Tillförsel av energi sker via många olika energikällor.

Förnybart

Fossila bränslen

Från mark

Kärnbränsle

Import av el

Import av bränslen

Omvandling

Omvandling kallas det steg i energisystemet som innebär att energin omvandlas till olika energibärare: el, värme eller bränsle.

El och värme

Värme

El

Bränslen - fossilar källor

Bränslen - förnybara källor

Värmepump

Kärnkraft

Distribution

I distributionsledet transporteras energin på olika sätt till slutanvändarna. Det kan ske i ledningar, med tåg, båt eller lastbilar/tankbilar.

Användning

Användning är det sista ledet i energisystemet. Det är där energin används för att värma bostäder, tillverka produkter eller köra bilar.

Dela med andra:
Skapad: 2011-08-03  |  Ändrad: 2018-08-29
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00
Sök i vår faktabas

Klicka på bilden för att se hur hela energisystemet hänger ihop!