dcsimg

Så fungerar en värmepump

En värmepump hämtar värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller från luften. 

Bergvärmepump

Bergvärmepumpen hämtar värme från berggrunden och grundvattnet med en cirkulerande vätska i en slang i ett borrhål.

Borrdjupet är oftast mindre än 200 m och avståndet mellan två borrhål ska minst vara 20 m. Är avståndet mindre finns det risk att de två borrhålen påverkar och kyler varandra. Det går att ta ut 10–30 W/m borrhål.

Så här fungerar en bergvärmepump

 Bergvärmepumpen hämtar värme ur ett borrhål i marken.

 Borrhålet kan vara upp till 200 meter djupt. 

 Bergvärmepumpen producerar både värme och varmvatten till husets vattenburna element och till exempelvis duschen.

Jordvärmepump

Jord-, sjö- och grundvattenpumpar fungerar i princip likadant som en bergvärmepump. Det som skiljer är var pumparna hämtar värmen ifrån.

  • Jordvärmepumpen har en slang med en cirkulerande vätska som är nergrävd i marken. Slingorna ligger på 0,9–1,5 meters djup och avståndet mellan dem ska vara mer än 1,5 m. Den bästa jorden för jordvärme är lätt- eller mellanlera jord. Att använda åkermark är inte lämpligt eftersom slangen lätt kan skadas när marken plöjs och bearbetas.
  • Sjövattenvärmepumpen hämtar värme från sjö- eller havsvatten med hjälp av en slang som läggs på sjöbotten eller i bottenslammet. Slangen tyngs ner med sänken för att den inte ska flyta upp. Ofta sätts en skylt med ”Ankring förbjuden” för att minska risken för skador på slangen upp.
  • Grundvattenvärmepumpen hämtar värmen ur vatten från en grundvattenbrunn. Vattnet tas upp, kyls och återinfiltreras till marken genom exempelvis ett annat brunnshål. Denna typ av installationer är numera ganska sällsynt, eftersom det innebär ett ingrepp i grundvattnet.

Så här fungerar en jordvärmepump

 Jordvärmepumpen hämtar värme ur en slinga som ligger nedgrävd i jorden.

 Slingan måste ligga på frostfritt djup.

 Jordvärmepumpen producerar både värme och varmvatten till husets vattenburna element och till exempelvis duschen.

Luftvattenvärmepump

Luftvattenvärmepumpen ansluts till ett vattenburet värmesystem och till tappvarmvattnet. Den ger mindre värme ju kallare det är och kräver tillsatsvärme redan vid en utetemperatur på 0°C. Därför passar luft-vattenvärmepumpen bäst i Mellan- och Sydsverige.

Tillsatsvärmen består oftast av en elpatron som finns inmonterad i pumpen som standard.

Så här fungerar en luftvattenpump

 Utedelen hämtar in varm uteluft och släpper ut avkyld, "använd", luft.

 Innedelen producerar både värme och varmvatten till husets vattenburna element och till exempelvis duschen.

Komfortvärmepumpen/luftluftvärmepump

Luftluftvärmepumpen utvinner värme ur uteluften. Innedelen har placerats centralt i huset för att varmluften ska kunna distribueras på ett bra sätt. Bild: Bo Reinerdahl

Ett hus med öppen planlösning lämpar sig bäst för installation av luftluftvärmepump eftersom den bygger på att den uppvärmda luften behöver cirkulera. Den här typen av värmepump är ett komplement till annan uppvärmning och besparingen är mycket beroende av hur väl värmen kan sprida sig i huset.

Så här fungerar en komfortvärmepump

  Utedelen utvinner värme från uteluften och släpper ut avkyld, "använd", luft.

 Innedelen sprider den uppvärmda luften.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen hämtar värme från ventilationssystemets frånluft, det vill säga den ventilationsluft som ska lämna huset. För denna typ av värmepump krävs det att huset har ett styrt ventilationssystem. Frånluftsvärmepumpen kan anslutas till värmesystemet och/eller användas för varmvattenberedning.

Så här fungerar en frånluftsvärmepump

  Uteluft kommer in via exempelvis ventiler vid fönstren.

  Varm rumsluft slussas till frånluftsvärmepumpen genom ventilationskanaler. Frånluftsvärmepumpen producerar både värme och varmvatten till husets vattenburna element och till exempelvis duschen.  

 Avkyld rumsluft går ut från huset genom exempelvis skorstenen.

Dela med andra:
Skapad: 2011-08-03  |  Ändrad: 2011-12-27
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00
Sök i vår faktabas