dcsimg
Tillförsel
Omvandling
Distribution
Användning
All luft som finns på jorden värms upp av solen. När luften blir tillräckligt varm så börjar den att röra sig uppåt. Luften knuffar då annan luft åt sidan. Det gör att det blir vind.

Vinden får vindkraftverkets rotorblad att snurra runt. De roterande delarna är kopplade till en generator, där energiomvandlingen sker. Från generatorn kommer då elektrisk ström. Vindkraftverket omvandlar alltså vindens rörelseenergi till elektrisk energi.

Elen från vindkraftverket behöver transporteras till användaren. Detta sker via elledningar. Man ser ofta elledningar som hänger på stolpar, men många ligger också nedgrävda i marken. Alla elledningarna tillsammans kallas för elnätet.
Läs om elektricitet.

All el som produceras hamnar i elnätet. Den distribueras till elanvändare som kan vara en fabrik eller ett hyreshus. Elen i elnätet används sedan av elanvändaren.

Vind

Vindkraft är ett sätt att få elektricitet från vinden. Det är en förnybar energikälla. Vindkraftverk kan stå på land, i sjöar eller i havet.

De flesta vindkraftverk har tre rotorblad. Rotorbladen är de utstickande delarna som börjar snurra runt när de blåser. Tittar man nära påminner de om snurrande flygplansvingar.

Vindkraftverk snurrar normalt sett i samma riktning som ett cykelhjul det vill säga vertikalt. Men det är också möjligt att bygga ett vindkraftverk som snurrar på andra ledden ‒ som en karusell ‒ det kallas horisontellt.

Ibland ser man vindkraftverk som står samlade i en grupp. Många vindkraftverk tillsammans på samma plats bildar en vindkraftspark. Flera vindkraftverk tillsammans kan ge mer elektricitet än ett ensamt vindkraftverk.

» Så här fungerar ett vindkraftverk 

» Statistik - vindkraft

» Vindkraftens historia

Dela med andra:
Skapad: 2011-08-03  |  Ändrad: 2015-09-08
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000