dcsimg

Trygg energiförsörjning

Samhällsviktiga funktioner ska inte slås ut om det blir energibrist. Foto: Stock.XCHNG
Samhällsviktiga funktioner ska inte slås ut om det blir energibrist. Foto: Stock.XCHNG

Samhället kan drabbas av störningar i energisystemet.  Det kan bero på naturkatastrofer eller andra störningar i distributionen av till exempel drivmedel (olja, diesel och bensin).  Med trygg energiförsörjning menas att samhället arbetar för att tillgången på energi ska vara så säker och robust som möjligt. Särskilt viktigt är det att viktiga samhällsfunktioner har en trygg energiförsörjning. Några exempel på samhällsviktiga verksamheter är vård och omsorg, räddningstjänst (polis, brandkår, akutsjukvård), sophantering och mataffärer.

I Sverige har vi varit relativt förskonade från allvarliga situationer som har påverkat energiförsörjningen. Men vi har drabbats av flera omfattande strömavbrott, exemeplvis när stormen Gudrun drog in över Sydsverige i januari 2005 och när stormen Per drabbade Götaland och Svealand 2007. Vid dessa båda katastrofer fick framförallt elnätet stora skador och många människor blev utan värme och vatten under långa tider.

Det kan även bli brist på olja och bensin om krig eller andra störningar påverkar de delar av världen som försörjer oss med drivmedel. Då kan det innebära att det blir ransonering av bensin för att säkerställa att viktiga transporter fortfarande kan ta sig fram i landet, som ambulanser eller fordon som transporterar livsnödvändiga varor.

Idag har vi en beredskap på 90-dagars förbrukning av oljeprodukter som innebär att leveranserna av olja kan utebli upp till 90-dagar innan det får effekt på energisystemet. I verkligheten vidtas omedelbart åtgärder på olika nivåer i samhället om man märker att oljeleveranserna uteblir. Vid störningar i andra delar av världen kan vi komma att ta beredskapslagren i bruk, detta hände till exempel när orkanen Katrina slog till i Mexikanska golfen, i augusti 2005, och slog ut 100-tals oljeplattformar och raffinaderier.

Oavsett vad som är orsaken till energibristen är det bra att känna till att det finns mycket du själv kan göra för att dämpa effekterna, av till exempel ett elavbrott. 

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2011-12-28
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas