dcsimg

Energibärare och energikällor

Illustration: Tor Jäger
Illustration: Tor Jäger

Energibärare är ett ämne eller en fysikalisk process som används för att lagra eller transportera energi. Energikälla kallas en naturtillgång eller naturfenomen som kan omvandlas till energiformerna ljus, rörelse och värme.

Energibärare

En energibärare lagrar eller transporterar energi. Några exempel är elektricitet och varmt vatten. Även bensin och diesel är exempel på energibärare.

Ett exempel på energibäraren elektricitet:

  • Vatten i vattenmagasinet faller och skapar rörelseenergi. Rörelsen i vattnet sätter fart på en turbin som, via generatorn, producerar elektricitet. Elektriciteten är en energibärare som bär energin från generatorn till slutanvändaren, via elkablarna i elnätet.

Energikällor

Energikällor kan vara lagrade eller flödande (förnybara). De lagrade energikällorna är de fossila bränslena naturgas, råolja, stenkol och, till viss del även  torv. Torv återfinns i en egen kategori eftersom torv nybildas på kortare tid än övriga fossila bränslen. Uran räknas också till de lagrade energikällorna eftersom det inte nybildas. De lagrade energikällorna finns i begränsade mängder och nybildas inte.

Till de flödande energikällorna räknas vattenkraft, solenergi, vindkraft, vågenergi, biomassa, geotermisk energi och tidvattenenergi. Dessa nybildas hela tiden.

Till vänster kan du läsa om de olika energikällorna.

Dela med andra:
Skapad: 2009-12-04  |  Ändrad: 2014-02-20
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Energiprincipen = i ett slutet system kan energin varken skapas eller förintas, bara omvandlas mellan olika former.

 

Visste du att...


... världens största vattenkraftverk finns i Kina? I Sverige finns det största vattenkraftverket i Harsprånget i Luleälven. Vattenkraftverket i Kina har en installerad effekt som är cirka 22 gånger större än det i Harsprånget.