dcsimg

Elektricitet

Idag är vi vana med att elen finns där när vi behöver den och att vi genom en knapptryckning eller genom att stoppa in en kontakt i eluttaget får tillgång till el. Men så har det inte alltid varit.

Redan 600 f.kr kände man till att bärnsten kunde gnidas så att friktionselektricitet uppkom. Men det var först under 1800-talet som man kunde börja utnyttja elektriciteten för våra ändamål, i industriella processer, som belysning och till uppvärmning.

Vad är elektricitet?

Elektrisk ström består av laddningar i rörelse, exempelvis elektroner i en metall eller joner i en kemisk lösning, i nervceller eller i de övre atmosfärskikten. Laddningarna flyttar sig så att deras (elektrostatiska)laddning minskar (Coulombs lag). Skillnaden i potential mellan två punkter kallas för spänning (U). Laddningarnas potentiella energi minskar och övergår i andra energiformer. Överförd energi per tidsenhet kallas effekt (P). 

För strömmen I blir den P=IU .

» Så här fungerar elnätet

» Så här fungerar ett kraftvärmeverk

» Så här fungerar ett kondenskraftverk

» Smarta elnät

Dela med andra:
Skapad: 2009-12-04  |  Ändrad: 2015-09-08
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att ...

...om man delar en permanentmagnet med en nordpol och en sydpol får man två nya magenter med vardera en nordpol och en sydpol. Magnetismens egenskaper uttnyttjas inom många områden, exemepelvis motorer och datateknik.

Svåra ord:

Koncession tillstånd som lämnas av myndighet att bedriva viss verksamhet eller näring. Tillståndet ges först efter närmare prövning om den planerade verksamheten är behövlig och ändamålsenlig, framför allt från samhällelig synpunkt.