dcsimg

Elnätet

Elnätet har en speciell egenskap. Vid varje ögonblick måste lika mycket ström som tillförs till nätet vara lika stor som mängden ström som tas ut ur nätet. Det kallas för att nätets balans upprätthålls.

Elöverföring:

Elen distribueras via elnätet. Detta är uppdelat i stamnät. regionnät och lokalnät. Stamnätet ägas av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät.

För regionnätet gäller att detta byggs ut och förvaltas via så kallad koncession. Koncession innebär att staten givit en aktör (eller flera) möjlighet att driva regionnätet, underhålla detta och förvalta detta.

Det finns fler regionnät i Sverige med olika nätägare. Regionalnäten förbinder stamnätet med lokalnäten (anslutna i gränspunkter), samt produktionsanläggningar (anslutna i inmatningspunkter) och större förbrukningsanläggningar t.ex. industrier (anslutna i uttagspunkter).

Lokalnäten drivs också via koncession, på samma sätt som regionnäten. Lokalnäten förbinder regionalnäten med förbrukningsanläggningar (anslutna i uttagspunkter), samt mindre  produktionsanläggningar (anslutna i inmatningspunkter).

Spänningsnivåer i:

Stamnätet - 220 kV (kilovolt) och 440 kV (kilovolt)
Regionnätet - 40 kV och 130 kV
Lokalnätet lägre än - 40 kV

Elbalansen

Produktionen av el och uttaget av el i stam-, region-, och lokalnätet måste hela tiden vara i balans, dvs vara lika stora. De anläggningar som producerar el (kraftvärmeverk, vattenkraftverk, kärnkraftverk etc) kan därför inte mata ut mer el än den som behövs vid den aktuella tidpunkten.

För att få elsystemet i balans används så kallad reglerkraft. Reglerkraft utgörs av snabbstartade elproduktionsanläggningar som startar automatiskt då användningen ökar eller stoppas om användningen sjunker. I det nordiska systemet används vattenkraft för att snabbt kunna balansera utbudet (elproduktion) mot efterfrågan (användning). Eftersom vi i Sverige är anslutna till de övriga Nordiska ländernas elnät kan el vi producerar i Sverige säljas (exporteras) till de andra länderna.

Sverige köper (importerar) också en hel del el från våra grannländer. Detta är också en del i att hålla elsystemet i balans, eftersom vi köper el från områden med överskott och säljer till områden med underskott.

Dela med andra:
Skapad: 2015-09-08  |  Ändrad: 2015-09-08
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00
Sök i vår faktabas