dcsimg

Så fungerar ett kraftvärmeverk

I ett kraftvärmeverk produceras både el och värme. Elen distribueras ut till elkunderna via elnätet och värmen skickas in i fjärrvärmenätet och når fjärrvärmekunderna via rör som finns under mark och gator.

 

 

Vatten värms till ånga.

Ångan leds till turbinen. Ångan får skovelbladen att snurra.

Rörelseenergin omvandlas till el i generatorn.

I kondensorn kyls ångan ner. Detta är en förutsättning för att ångan ska fara genom turbinen. Kylning sker med kallt fjärrvärmevatten.

Vattnet pumpas återigen in in pannan.

Fjärrvärmesystemet består av rör under mark och gator. Vattnet hamnar till slut i en fjärrvärmecentral i det hus som är kopplat till fjärrvärmesystemet, där värmen, men inte vattnet, överförs till husets eget värmesystem. I huset används vattnet till både värme och tappvarmvatten.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2011-10-21
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas