dcsimg

Smarta elnät

Kan ett elnät verkligen vara smart? Jo då - ett smart elnät är mer flexibelt än det traditionella.

Det traditionella elnätet är uppbyggt kring en centraliserad kraftproduktion av storskalig vattenkraft, kärnkraftverk och kraftvärmeverk. Elproduktionen styrs efter den förväntade användningen och när det blir brist på el körs ett antal reservkraftverk igång, så att det hela tiden råder balans mellan hur mycket el som produceras och hur mycket som används.

Ett smart elnät kan ta emot elproduktion från olika håll i nätet, styra både produktion och användning. De traditionella elnäten är inte anpassade för att leverera el i flera riktningar och fram tills helt nyligen har det varit svårt för exempelvis villaägare att hitta någon som vill betala för överskottsel.

En annan utmaning som de smarta näten ska lösa är den ojämna elproduktionen som exempelvis vindkraftverken står för. De producerar el när det blåser, men det behöver inte betyda att det är just då som elen behövs som bäst.

I ett projekt på Gotland ska man prova att mellanlagra el från vindkraftverken i litiumjonbatterier, så kallade energilager. Där lagras elen tills det är dags att använda den.

Dela med andra:
Skapad: 2012-10-17  |  Ändrad: 2012-10-17
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00
Sök i vår faktabas