dcsimg

Förnybara energikällor

Till de förnybara energikällorna räknas vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.

Miljöpåverkan

Användningen av förnybara energikällor påverkar inte miljön på samma sätt som användningen av fossila energikällor, som exempelvis kol och olja. Sol-, vind- och vattenkraft till exempel, ger lägre utsläpp av koldioxid ur ett livscykelperspektiv än el producerad från fossila energikällor. Däremot kan exempelvis naturen, människorna och djuren runt omkring kraftverken påverkas av anläggningen på olika sätt.

Du kan läsa mer om några av de förnybara energikällorna i menyn till vänster.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2017-01-03
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du...

 ...att Sverige har den högsta andelen förnybar energi i förhållande till slutlig energianvändning i EU?