dcsimg

Biobränsle

Biobränslen är en viktig energiresurs i Sverige.

Idag använder vi biobränslen för att producera el och värme. Samtidigt använder vi allt mer till att producera olika drivmedel till våra fordon, t ex etanol och biogas.

Läs om olika sorters biobränslen:

» Avfall

» Biogas

» Biprodukter från industrin

» Trädbränslen

» Åkerbränslen

Biobränsle genom tiderna

Människor har i alla tider använt framför allt ved för uppvärmning och till matlagning, senare även till att smälta och bearbeta metaller.

Steg för steg har vedeldningstekniken förbättrats. Kring år 1400 kom exempelvis pottkakelugnen, företrädaren till dagens kakelugnar. Pottkakelugnen hade samma typ av rökgaskanal som den öppna spisen, men den var täckt med lerskålar med skålsidan utåt. På det sättet ökade den värmeavgivande ytan, och mer av vedens energi kunde användas.

År 1767 uppfann bland andra Carl Johan Cronstedt en ny och effektivare typ av kakelugn där rökgaserna fick passera ett flertal vertikala rökgaskanaler. Med sin revolutionerande rökgaskanal lyckades Cronstedt få ner bränsleåtgången med cirka 50 procent och eftersom rökgaserna förbrändes helt ökade även effeken.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-15  |  Ändrad: 2011-11-29
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att...

 ...tillförseln av biobränslen har ökat med 230 % i Sverige sedan 1970?