dcsimg

Avfall

Avfall räknas som biobränsle, men det innehåller en mängd olika material så sopsortering är viktigt. Det som ska gå till förbränning ska verkligen vara brännbart, exempelvis plast och kartong. Glas, metall, batterier och glödlampor kan inte brännas och ska därför sorteras på annat sätt.

Mest avfall kommer från hushållen, en mindre del från industrin och avfallet utnyttjas som bränsle i fjärrvärmeverk. Förbränningsanläggningarna är försedda med avancerad reningsutrustning för rökgaserna.

I många kommuner ska det biologiska materialet (matrester med mera) sorteras ut. Detta kan användas för att göra ny jord eller för att tillverka biogas till bilar och bussar.

 

Dela med andra:
Skapad: 2010-03-24  |  Ändrad: 2014-02-20
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas