dcsimg

Trädbränslen

Den största biobränsleresursen är trädbränslen som finns i våra skogar.

Det gäller bland annat de delar av träden, till exempel grenar och toppar, som skogsindustrin inte kan använda till framställning av trävaror och papper.

Vid sågverk och i pappers - och massaindustrin blir spån och bark restprodukter som också kan användas som bränsle, oförädlat eller förädlat till pellets och briketter. Även returträ räknas till trädbränslen.

Dela med andra:
Skapad: 2010-03-24  |  Ändrad: 2011-12-27
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas