dcsimg

Geotermisk energi

Värme stiger upp ur vulkanen och kan ses som vit rök. Foto: Stock.XCHNG
Värme stiger upp ur vulkanen och kan ses som vit rök. Foto: Stock.XCHNG

Geotermisk energi kallar man värme som finns lagrad i berggrunden. Värmen i berggrunden kan antingen ha lagrats redan när jorden bildades, eller så bildas den vid radioaktivt sönderfall i jordens inre och fylls ständigt på.

Genom att borra djupt kan man ta tillvara på energin, som finns lagrad i form av ånga eller hett vatten. Genom att pumpa ner kallt vatten till det heta vattnet kan det kalla vattnet  värmas upp, och återföras till ytan för användning till uppvärmning av hus och lokaler.

På Island har det varma vattnet trängt upp till ytan och bildar gejsrar och varma källor och kan utnyttjas direkt från markytan.

Redan i Romarriket användes det heta vattnet från jordens inre till badhus, så kallade termer.

Miljöpåverkan

Belastningen på miljön är liten vid användning av geotermisk energi. 

Sveriges användning av geotermisk energi

I Sverige varierar användningen av geotermisk energi beroende på hur lättillgänglig den är. I Lund, till exempel, kommer cirka 50 % av den totala värmetillförseln i fjärrvärmenätet från geotermisk energi.

Bergvärme kan bestå av geotermisk energi, men är ofta kombinerad med jordvärme som består av lagrad solenergi. Bergvärme används ofta i villor och småhus.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2011-12-15
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att...

... nära vulkaner bryter ofta den geotermiska energi igenom jordskorpan och är lätt att komma åt. I vulkanområden kan vattenreservoaren med den geotermiska energin ha en vattentemperatur på uppemot +300°C.