dcsimg

Solceller

Med hjälp av solceller kan man omvandla solens strålar till elektrisk energi.

Så här fungerar solceller

Solceller omvandlar ljuset direkt till elenergi med hjälp av så kallat halvledarmaterial. När solljuset träffar cellens framsida skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Kopplar man en ledning mellan fram- och baksidan får man ut en ström.  

 

 När solljuset träffar cellens framsida skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida.

Om man kopplar in en ledning mellan fram- och baksidan får man ut ström.

Processen pågår så länge solcellen är belyst men slutar när ljuset försvinner. Solceller kan kompletteras med batterier för att man ska kunna använda sina elapparater och lampor när man behöver dem. Eller så kopplar man upp sig till elnätet och tar den extra strömmen därifrån. Då får man även möjlighet att sälja el när man har överskott.

Solceller genom tiderna

Solceller började användas för att förse satelliter med ström redan på 1950-talet. Under 60- och 70-talet blev solceller ett konkurrenskraftigt alternativ även på jorden, speciellt på platser där avståndet till elnätet är långt.

I Sverige började solceller användas till fyrar och nödtelefoner i fjällen under slutet av 1970-talet. Alla svenska fyrar drivs numera med solceller och det finns uppskattningsvis 20 000 fritidshus som får sin el med hjälp av solceller.

Det vanligaste användningsområdet idag är att sätta solceller på villatak eller kontorstak. Då producerar man sin egen el, och behöver inte köpa in lika mycket från elnätet. Utomlands blir det allt vanligare att solceller används som stora elproduktionsanläggningar, med tusentals solcellsmoduler som står uppställda på ett fält eller i en öken.
Dela med andra:
Skapad: 2009-10-15  |  Ändrad: 2013-02-05
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Svåra ord:

Halvledarmaterial = en grupp av material som leder elektrisk ström ganska dåligt men som inte stoppar strömmen helt. En halvledare leder ström sämre än en ledare men bättre än en isolator. Kisel är ett exempel på ett halvledarmaterial.