dcsimg

Solfångare

Med hjälp av en solfångare kan man värma upp ventilationsluft eller vatten som värmer till exempel huset.

Så här fungerar solfångare

Solens strålar omvandlas till värme genom att solljuset får lysa¨på en matt, svart yta.

Värmen transporterasvidare med hjälp av en vätska eller gas och förs ner till en ackumulatortank som är fylld med vatten. På platser med kalla vintrar måste vätskan vara frostsäker, den kan till exempel innehålla glykol för att inte frysa.

I ackumulatortanken lämnar den av den varma vätskan och fortsätter tillbaka till solfångren för att värmas upp på nytt.

Det uppvärmda vattnet i ackumulatortanken går sedan ut i husets varmvatten-, och värmesystem (elementen). Antingen används varmvattnet som just varmvatten i kranar och i duschen eller så används det till att värma upp huset eller kanske en pool.

För att kunna värma upp ett hus med hjälp av en sådan här solfångare krävs det att man har ett vattenburet värmesystem.

Solfångare genom tiderna

Människan har sedan urminnes tider använt solen som uppvärmningskälla. Redan ca 400 år före Kristus byggde Sokrates ett solhus, som använde passiv solvärme. Det innebär att solen värmde upp själva huskroppen, till exempel en tjock stenvägg, under dagen. På natten strålade värmen ut från väggen och värmde upp rummet.

I Sverige byggde man trähus på 1500-talet som tog tillvara på solens värme, men det var först på 1970-talet som solvärmetekniken tog ordentlig fart i Sverige. Den teknik som utvecklades då var både komplicerad, dyr och ganska dålig, men forskarna och producenterna lärde sig av sina misstag och dagens teknik är både billigare och bättre.

Idag finns det olika solvärmesystem som används till olika saker: luftsolfångare som värmer upp ventilationsluften; poolsolfångare som värmer upp bassängvattnet, men vanligast är de vätskeburna systemen som kopplas till husets varmvattensystem.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-15  |  Ändrad: 2011-12-27
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Svåra ord:

Ackumulatortank = ett vattenmagasin som lagrar energi i form av varmt vatten.

Vattenburet värmesystem = används i hus där uppvärmt vatten pumpas runt i ett rörsystem med radiatorer som värms upp av det varma vattnet

Radiator = det som i dagligt tal kallas (värme)element och som överför värme till inomhusluften. Radiatorn kan värmas antingen med el eller cirkulerande varmt vatten.

Tappvarmvatten = Varmvatten som kommer ur vattenkranen.