dcsimg

Tidvattenenergi

Tidvatten, ebb och flod, är höjningar och sänkningar i havsnivån som beror på månens och solens dragningskraft.

En tidvattencykel består av lågvatten (ebb) och högvatten (flod) med cirka 12 timmars mellanrum. Under flod kommer vattnet in mot kusten, och under ebb drar det sig undan.

Så här fungerar tidvattenenergi

Ett tidvattenkraftverk utnyttjar tidvattnets rörelse- och lägesenergi. Tidvattenkraftverk behöver en stor nivåskillnad mellan ebb och flod och det måste vara möjligt att avskärma exempelvis en havsvik med en damm.

Tidvattenenergi i Sverige och i världen

I La Rance i norra Frankrike har det funnits ett tidvattenkraftverk sedan 1966. Förutsättningarna för tidvattenenergi är bäst i länder som Storbritannien, Frankrike, östra Kanada, Stillahavskusterna av Ryssland, Korea, Kina, Mexiko och Chile. De här länderna har stora skillnader mellan lågt tidvatten (ebb) och högt tidvatten (flod).

Eftersom Sverige har väldigt lite tidvatten är det inte lönsamt att bygga tidvattenkraftverk här.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-15  |  Ändrad: 2011-12-27
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att...

 ...det högsta tidvattnet i världen finns i Fundy Bay vid Kanadas östkust? Det har en medelhöjd på 12,9 meter. I Östersjön är tidvattenhöjden bara några centimeter.