dcsimg

Vågkraft

När solen värmer upp jorden blir det olika temperaturer på olika platser, vilket ger olika lufttryck. Skillnaderna i lufttryck gör att det börjar blåsa. När vinden sveper över hav och sjöar så bildas det vågor. Med olika tekniker kan vågornas energi göras om till elektricitet i vågkraftverk.

Fördelarna med vågkraftverk är många. Det är väldigt lätt att förutse havsvågornas rörelser, vågkraft har lång driftstid och det släpper inte ut några farliga eller miljöpåverkande gaser.

Så här fungerar ett vågkraftverk

Det finns olika vågkrafttekniker som kan placeras antingen vid kusten, nära kusten eller ute till havs. I Sverige testas vågkraftverk som baserar sig på vågaktiverad teknik och den fungerar så här:

En generator placeras på havsbotten och i generatorns rörliga del sitter en boj fast med ett rep. Bojen flyter uppe på havsytan och vågorna får den att röra sig upp och ner. Bojens rörelser gör att generatorn också rör sig upp och ner och på det sättet genereras el.

Bojen flyter på havsytan och vågorna får den att röra sig upp och ner.

En linjärgenerator placeras på havsbotten. I generatorns rörliga del sitter bojen fast med en lina. Bojens rörelser gör att generatorn också rör sig upp och ner. På det sättet genereras el.

Elen förs via ledningar på botten in till kraftnätet på land.

Vågkraft i Sverige och i världen

Vågkrafttekniken är ännu så länge på ganska outvecklad, men flera länder forskar på området, bland andra Sverige.

Här i Sverige pågår sedan några år ett projekt utanför Lysekils kust med vågaktiverade kraftverk. Tio generatorer läggs ut i Västerhavet och dessa kopplas sedan samman i grupper, 25-200 meter under havsytan. Med hjälp av kraftelektronik omvandlas den alstrade växelströmmen till likström, som förs in till land genom kablar.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-15  |  Ändrad: 2011-12-27
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Svåra ord:

Växelström = en elektrisk ström som ändrar riktning och ögonblicksvärde med tiden. Den vanliga hushållselen är en växelström.

Likström = en elektrisk ström som inte ändrar riktning. Elektroniska kretsar använder likström.