dcsimg

Vattenkraft

Med vattenkraft kan man producera el när den behövs som bäst.

Vattenkraftverken lagrar vattnet i stora magasin som fylls på av snösmältning och regn under vår, sommar och höst. När vintern kommer och efterfrågan på energi är som störst släpper man successivt i väg så mycket vatten som behövs för att få tillräckligt med el.

Så här fungerar ett vattenkraftverk

Solens värme får vatten att avdunsta och bilda moln, som ger regn och snö. Den nederbörd som faller samlas i vattenmagasin. Vattenkraftverket utnyttjar vattnets lägesenergi mellan två nivåer och ju större fallhöjd (skillnad mellan nivåerna) desto mer energi får vi ut. Vatten som strömmar från en högre till en lägre nivå, passerar en turbin och trycker på turbinbladen som börjar rotera. Turbinen driver en generator där elen alstras. När vattnet har passerat fortsätter det ut i hav och sjöar för att återigen avdunsta, bilda moln och falla som nederbörd och fylla upp magasinen igen.

 

 

 Den nederbörd som faller samlas i ett vattenmagasin.

Vatten som strömmar från en högre till en lägre nivå, passerar en turbin som börjar rotera.

Turbinen driver en generator där elen alstras.

Elen som genereras kan sedan användas för eget bruk. Vattnet fortsätter nedströms. I vissa fall passerar vattnet flera vattenkraftverk. 

Vattenkraft i Sverige

Vattenkraften är viktig för oss i Sverige.  I svenska vattenraftverk produceras ett normalt år 66,9 TWh. Det motsvarar ca 45 % av den totala elproduktionen.

Många av de svenska älvarna har vattenkraftverk, till exempel Lule älv, Indalsälven, Ångermanälven och Ume älv.

Det finns drygt 1 800 vattenkraftverk i Sverige. De flesta vattenkraftverk är små med effekter på bara några tiotal eller hundratal kilowatt. Drygt 200 vattenkraftverk är större, med en effekt på 10 megawatt eller mer. Utav dessa har ungefär 50 en effekt över 100 MW. 

Vattenkraften får inte byggas ut i någon större omfattning i Sverige. Riksdagen har till exempel bestämt att Torne älv, Pite älv, Kalix älv och Vindelälven inte får byggas ut med vattenkraftverk.

Vattenkraft genom tiderna

Människor i Sydeuropa och Kina har använt vattenhjul för att till exempel mala säd i mer än 2 000 år. Här i Sverige hittar vi skrivna lagar från 1200-talet om hur vattenkvarnar skulle byggas. Den första vattenturbinen byggdes i Frankrike år 1830 och redan 1845 tillverkade Brevens Bruk i Närke svenska vattenturbiner. Det första enkla, vattenkraftverket byggdes 1879 i USA. Det bestod av ett vattenhjul och en dynamo som gjorde att lampor lyste upp Niagarafallen. Annars drev de tidiga vattenkraftverken smedjor, kvarnar och sågverk. De här industrierna var tvungna att ligga nära vattenkraftverken eftersom man på den tiden inte kunde transportera elen särskilt långt. Först när växelströmsgeneratorn uppfanns på 1890-talet kunde elen transporteras längre sträckor och industrierna kunde då placeras längre bort från kraftverken. I takt med att industrin utvecklades användes vattenkraft för att driva exempelvis väverier, valsverk och mekaniska verkstäder.

Sveriges första moderna vattenkraftverk för elproduktion togs i drift 1882 i Rydal vid Viskan i Västergötland.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-14  |  Ändrad: 2018-09-27
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att...

...Vänern fungerar som ett jättestort vattenmagasin? Eftersom det finns vattenkraftverk i Göta älv så kan man säga att Vänern är ett naturligt vattenmagasin, till skillnad mot Suorvadammen, som är Sveriges största uppbyggda damm. Det största vattenkraftverket är Harsprånget i Lule älv med en effekt på 830 megawatt (830 000 kW).