dcsimg

Teknik

Hur fungerar ett vindkraftverk?

Vinden får vindkraftverkets rotorblad att snurra. Rotorbladen är kopplade till en generator som också börjar snurra. Den omvandlar rörelseenergi till elektricitet.

Läs mer om hur ett vindkraftverk fungerar

Finns det olika typer av vindkraftverk?

Ja, det finns flera typer av vindkraftverk. De flesta, men inte alla, har tre rotorblad. Maskinhuset innehåller ofta en växellåda ‒ men inte alltid. De har också olika kontrollmekanismer och de är anpassade efter om de ska stå på land eller i vatten.

Olika företag har utvecklat olika tekniker. En jämförelse kan göras med datorer: de har samma funktion men det finns olika märken, design, fläktsystem, grafikkort etcetera. Det är också stor skillnad mellan gamla och nya vindkraftverk – de nya är betydligt större och bättre jämfört med äldre vindkraftverk. De har också en högre effekt ‒ det vill säga att de ger mer elektricitet. Jämför med datorer igen: de nya är betydligt bättre än de gamla.

Hur kontrolleras vindkraftverket?

Ett datasystem ser till att vindkraftverket anpassar sig till vindhastigheten och till elnätet. Moderna vindkraftverk har avancerade kontrollsystem. Kontrollsystemet ser bland annat till att vindkraftverket vrider sig åt det håll vinden kommer ifrån och roterar bladen så att de fångar så mycket vind som möjligt.

Hur fort snurrar vindkraftverket?

Rotorbladen snurrar vanligtvis mellan 4,5 till 20 varv per minut beroende på hur mycket det blåser. Rotorn är kopplad till generatorn. På de vindkraftverk som har en växellåda kan man bestämma hur fort generatorn ska snurra.

Var bör man placera ett vindkraftverk för att få så mycket el som möjligt?

Det är viktigt att placera vindkraftverk där det blåser mycket. Det finns många goda vindlägen i Sverige. Bäst vindförhållanden finns i Skåne, på Gotland och på Öland, längs kusterna och i fjälltrakterna.

Vindens hastighet varierar med höjd över marken. På högre höjder blåser det generellt mer. Större turbiner med höga torn och långa rotorblad gör det lättare att fånga vinden mer effektivt.

Vid vilka vindhastigheter fungerar vindkraftverk?

För att vindkraftverket skall producera elektricitet krävs en vindhastighet runt 3 meter per sekund (m/s). Ett vindkraftverk uppnår sin fulla effekt vid 12-15 (m/s), och håller samma effekt till stoppläget 25 m/s. När vinden börjar blåsa mer än 25-28 m/s kopplas vindkraftverket ur eftersom det kan bli skadat av så hårda vindar.

Hur mycket el kan man få från ett enda vindkraftverk?

Ett nytt, stort vindkraftverk på 3 megawatt (MW) producerar mellan 7-12 gigawattimmar (GWh) per år beroende på hur bra vindläget är. Det motsvarar att varje nytt vindkraftverk kan försörja ungefär 750 villor med elektricitet under ett helt år.

Vid årsskiftet 2017/2018 fanns det nästan 3400 vindkraftverk i Sverige. Sammanlagt producerade de 17,6 terawattimmar (TWh) elenergi.

Ett vindkraftverk ger inte maximalt med el hela tiden eftersom det beror på hur mycket det blåser. Men det är ändå sällan som vindkraftverket står helt stilla. I snitt producerar ett vindkraftverk el mer än 90 procent av årets timmar.

Dela med andra:
Skapad: 2015-09-08  |  Ändrad: 2018-11-01
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Svåra ord:

Energiomvandling – Energi omvandlas från en energiform till en annan. Till exempel från rörelseenergi till elektrisk energi.

Generator – Den del inuti vindkraftverket som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi.

Distribution – Ett annat ord för att transportera något. Till exempel distribueras el i elnätet.

Energi – Har SI-enheten Joule, men för elenergi används också enheten wattimme (Wh). Ofta används till exempel megawattimmar (MWh) eller terrawattimme (TWh). 1 TWh är det samma som 1000 GWh eller 1000 000 MWh eller 1 000 000 000 kWh.

Effekt  – Hur mycket energi som ett kraftverk kan producera per tidsenhet.
Enhet för effekt - Enheten för effekt heter Watt (W). Ofta talar man om kilowatt (kW), megawatt (MW), gigawatt (GW) eller terawatt (TW). 1 TW är det samma som 1000 GW eller 1000 000 MW eller 1 000 000 000 kW.

Sambandet mellan effekt och energi – Effekt (MW) * tid (h) = energi (MWh) där h = timme