dcsimg

Kärnenergi

Kärnenergi kallas den energiform som frigörs när atomkärnor klyvs eller slås samman. Kärnenergi finns lagrad i uran eller kärnbränsle som det också kallas. Kärnenergi används till produktion av el och det sker i kärnkraftverk.

Miljöpåverkan

Produktion av el i kärnkraftverk påverkar inte vår miljö negativt. Däremot är både uranbrytningen och avfallet från kärnkraftverken negativ för vår miljö. Avfallet från kärnkraftverket måste lagras i tusentals år för att det inte ska vara farligt för människor, djur och natur.

Användning av kärnenergi i Sverige

Sedan 1972 har vi i Sverige utnyttjat kärnenergi för att producera el. Idag finns tre reaktorer i Forsmark, tre reaktorer i Oskarshamn och fyra reaktorer i Ringhals. Två reaktorer är stängda, båda ligger i Barsebäck. Reaktorerna tillför mycket energi men en stor del försvinner i omvandlingsförluster och en mindre del kommer oss till godo i form av el. Kärnkraften står för ca 40 procent av den totala elproduktionen i Sverige.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2013-05-23
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000