dcsimg

Så fungerar ett kärnkraftverk

En kärnkraftsreaktor kan liknas vid en stor ångpanna. Mellan 450 och 700 bränsleelement placeras i reaktortanken och bildar tillsammans det som kallas härden. När kärnklyvningen i uranets atomkärnor startar bildas värme. Det vatten som pumpas genom härden värms upp och används till att producera ånga. Ångan leds till turbiner som driver en generator och därigenom omvandlas energin i ångan till elektricitet. Ångan leds sedan från turbinen vidare till en kondensor där ångan kyls ner och blir till vatten igen. Därefter leds vattnet åter in i reaktortanken för att värmas upp igen.

Kylvattnet som används för att kondensera ångan till vatten är havsvatten. Det pumpas ut i havet igen efter att det har utfört sin uppgift. Kylvattnet blir inte radioaktivt förorenat eftersom det aldrig kommer i kontakt med processvattnet.

 

Vatten värms till ånga i reaktorn.

Ångan leds till turbinen. Ångan får skovelbladen att snurra.

Rörelseenergin omvandlas till el i generatorn.

I kondensorn kyls ångan ner. Detta är en förutsättning för att ångan ska fara genom turbinen. Kylning sker med kallt havsvatten.

Vattnet pumpas återigen in i pannan.

Radioaktiva ämnen i härden

Under kärnklyvningsprocessen bildas långlivade starkt radioaktiva ämnen i kärnbränslet. Ämnen som är farliga för människor, djur och miljö. Det är därför viktigt att härden hela tiden kyls och att den är innesluten, isolerad från kontakt med omgivningen. Härden måste kylas med vatten under lång tid även efter det att kärnklyvningsprocessen är stoppad, eftersom de radioaktiva ämnena i härden fortsätter att ge värme.

Att hålla de radioaktiva ämnena isolerade från människa och miljö och att alltid kunna tillföra vatten för kylning av härden är därför grundläggande säkerhetsfrågor. Det måste också alltid finnas el tillgänglig så att säkerhetssystemen kan fungera. (Källa: www.ssm.se)

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2009-10-07
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas