dcsimg

LÄRARRUMMET

Undervisningsmaterial anpassat efter årskurs

Här har vi samlat undervisningsmaterial, lektionsupplägg, experiment och presentationer av olika energiprojekt.

» Lektionsmaterial årskurs F-6

» Lektionsmaterial årskurs 7-9

Fortbildning för lärare

Det finns en rad möjligheter för dig som är lärare att fortbilda dig inom energi- och klimatområdet.

» Fortbildning för årskurs F-6

» Fortbildning för årskurs 7-9


Sveriges energisystem

Delarna i Sveriges energisystem hänger alla ihop på något sätt.

» Ladda ner materialet