dcsimg

Gruppuppgift

Uppgift A

  • Vilka energikällor kan utnyttjas?

Tag med hjälp av internet, broschyrer, böcker och studiebesök reda på fakta om olika energikällor.

Tag ställning till vilka av dessa som är användbara på ön.

Uppgift B

  • Hur löser ni forskargruppens energiproblem?

Markera på en karta var ni placerar byggnaderna. Markera även läget av anläggningarna för energiförsörjning och visa om och hur energin överförs till byggnaderna.

Motivera alla era val.

Uppgift C

  • Miljömässig hänsyn?
  • Skulle ert förslag se annorlunda ut om gruppen endast hade en begränsad summa pengar för energiförsörjning?

Motivera eventuella förändringar.

  • Hur löser ni vattenfrågan?
  • Vad gör ni med soporna?
Dela med andra:
Skapad: 2009-10-19  |  Ändrad: 2013-04-05
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000

Ladda ner:

(filerna öppnas i nytt fönster) 

Materialet som pdf

Materialet som pp-presentation