dcsimg

Active Learning - en verktygslåda med övningar

Active Learning har tagit fram ett utbildningsmaterial med förslag på skolaktiviteter som baserar sig på den pedagogiska Active Learning-principen, interaktivt lärande. Ämnesområdet är hållbar energianvändning och målgruppen är elever i åldrarna 6-12 år.

Aktivitetsblad

I Active Learnings verktygslåda hittar du en uppsättning aktivitetsblad. Varje aktivitetsblad är en övningsuppgift som kan användas för att, enligt skolplanen och kursplanerna, lära elever om energi.

Aktivitetsbladen beskriver övningen steg för steg, från planering till genomförande och eftertanke. Varje övning finns i två exemplar – ett avsedd för läraren och ett som kan kopieras upp till eleverna.

Du bestämmer själv hur mycket tid klassen ska avsätta till övningarna. Kanske vill du bara prova en enda aktivitet i en enda klass eller kanske vill du engagera hela skolan i en mängd aktiviteter.

Övningsuppgifterna innehåller också förslag på variation så att du som lärare kan anpassa övningen efter dina och elevernas förutsättningar.

Active Learnings verktygslåda är ett av resultaten av det 3-åriga EU-projektet “Integration of Active Learning and energy monitoring with school curricula”.
Besök Active Learnings webbplats: www.teachers4energy.eu

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-19  |  Ändrad: 2013-04-05
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000