dcsimg

Energiutmaningen väcker intresset för teknik

Genom att utgå från elevers vardag blir både naturvetenskap och teknik intressant.

Energiutmaningen startade i Värmland våren 2009. Målet var att öka intresset för naturvetenskap och teknik i skolan samt skapa engagemang för en hållbar utveckling.

Energiutmaningen riktar sig till år F-6 och är tänkt att kunna användas både av enskilda lärare och av hela skolor. Flera av de skolor som deltagit genom åren har kopplat samman det med ”Skola för hållbar utveckling” och ”Grön Flagg”.

Inom Energiutmaningen har material tagits fram för att stödja lärares och elevers arbete. Materialet handlar framför allt om energi och hållbar utveckling och är så klart kopplat till samtliga kursplaner i Lgr 11.

Materialet utgår från elevens vardag och innehåller olika arbetssätt, faktatexter för lärare och elever, lektionsbanker, värderingsövningar, lekar, dramapedagogik, roliga utmaningar samt en stor experimentbank med både öppna och styrda experiment.

Följande områden tas upp

 • Vad är energi?
  Tar upp olika former av energi samt energiomvandlingar
 • Energikällor
  Tar upp förnybara och icke förnybara energikällor
 • Klimat och miljö
  Tar upp olika miljöproblem och energieffektivisering
 • Transporter
  Hur transporteras människor och varor?
 • Konsumtion och resurser
  Hur våra val påverkar jorden
 • Mat och hälsa
  Var kommer maten ifrån? Samband mellan hälsa och hållbar utveckling.

 

Energirådgivningen (Forshaga, Grums, Kil, Munkfors), Energimyndigheten, Interregprojektet FEM, Karlstads universitet och Länsstyrelsen i Värmland har varit de största finansiärerna till Energiutmaningen. Samarbete runt material och metoder har skett mellan pedagoger från Värmland och Dalarna, Värmlands museum, Naturskolan i Falun och Karlstad, Karlstads universitet och Energy Camp i Norge bland andra.

Energiutmaningen har nu övergått från att vara ett projekt till att drivas som en ideell förening.                   

Se filmer om Energiutmaningen

Dela med andra:
Skapad: 2012-03-22  |  Ändrad: 2014-01-30
Kontakt: Ulrika Thorén 0554-19411 , Anna Uller 076-725 80 05