dcsimg

Besök Tekniska museets utställning om energi och klimat

Nu utmanar Tekniska museet din klass att delta i spelet om energin med klimatet som insats!

Spelet om energin är en interaktiv utställning om energi och klimat, och om stora och små val i historien och idag.

Vad vi äter, hur vi bor, hur vi reser och handlar är några av de områden där stora mängder energi går åt. Men var kommer energin ifrån, och hur hänger den ihop med miljö och klimatfrågor?

Utställningen är utformad som ett spel och har som syfte att diskutera lösningar för hur det hållbara samhället ska se ut - och visa på att detta är möjligt.

I utställningen får du lära dig mer om vad energi är och hur den produceras. Du får också ett historiskt perspektiv på hur dagens energiberoende samhälle vuxit fram, på gott och ont, och inte minst möjligheten att själv ta ställning till och välja hur vi på ett hållbart sätt ska använda energi i framtiden.

År 4—Gymnasiet. Max 32 elever. Visning 50 min, kostnad 600 kr. Utställningen kräver att det finns 2 lärare per klass närvarande. Obs: Utställningen går enbart att besöka som ett på förhand bokat skolprogram.

(Källa. Tekniska museet)

Dela med andra:
Skapad: 2009-12-09  |  Ändrad: 2009-12-09
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Relaterade sidor