dcsimg

Elevers kunskaper om energi

Foto: Stock.XCHNG
Foto: Stock.XCHNG

Sveriges niondeklassare har bristfälliga kunskaper om energi, men de tycker att det är viktigt att lära sig mer.

Energimyndigheten har undersökt kunskaperna om energi-och klimatfrågor hos 349 elever i 22 niondeklasser runt om i landet.

Energi är viktigt, tycker eleverna

Sammanfattningsvis kan man säga att en överväldigande del, 86 procent, av eleverna tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att lära sig om energi, men deras kunskaper idag är bristfälliga.

Färre än hälften kan till exempel ange någon icke förnybar energikälla. Många har också ganska vaga begrepp om vad som påverkar växthuseffekten.

Hög medvetenhet om egna eneriganvändningen

Det finns dock en hög medvetenhet hos eleverna om att deras egen energianvändning i vardagslivet är energikrävande. Elevernas svar på hur de själva använder energi ligger i de flesta fall nära deras vardag och hemmiljö med tv- och datoranvändningen som exempel.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-21  |  Ändrad: 2010-12-06
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00