dcsimg

Energi borde få tydligare roll i kursplanen

Foto: Stock.XCHNG
Foto: Stock.XCHNG

Undervisningen om energi och klimat i grundskolan skulle kunna bli mycket bättre. I det slutliga förslaget till kursplaner har Skolverkets arbetsgrupper tagit tillvara Energimyndighetens synpunkter - åtminstone i NO-ämnen. Men samhällskunskapen riskerar att missa en av de viktigaste samhällsfrågorna - klimatfrågan. Viktiga pusselbitar i teknikämnet saknas också. Det skriver Energimyndigheten i sitt yttrande angående kursplaner och kunskapskrav i grundskolan.

I Skolverkets tredje remissupplaga för grundskolans kursplaner har klimat- och energifrågorna i huvudsak fått en tydlig och genomtänkt plats. Men om kursplanen för samhällskunskap får det innehåll som föreslås reduceras återigen dessa viktiga samhällsfrågor till att bara handla om teknik och fysik.

Hur kan SO-läraren till exempel undervisa om miljö utan att förstå energifrågornas betydelse? Och Kyotoavtalet är inte ett årtal att memorera, utan något som påverkar skolans belysning, priset för mopedens bensin och USA:s säkerhetspolitik.

Klimatfrågan är ett perfekt tema för att träna och utmana elevens förmåga att argumentera, förstå olika ståndpunkter och skapa sin egen uppfattning - och detta är kompetenser som krävs för att få högre betyg.

Till höger kan du ta del av Energimyndighetens yttranden.
Dela med andra:
Skapad: 2009-10-21  |  Ändrad: 2010-05-26
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000