dcsimg

Energi kring Östersjön - skolmaterial på flera språk

"Energi kring Östersjön" är ett material för skolungdomar om energi med fokus på länderna runt Östersjön.

Länderna kring Östersjön har ett gemensamt ansvar i att ta hand om och vårda den närliggande miljön. Det är varierande förutsättningar för länderna baserat på befolkningsmängd, levnadsvanor, energitillgångar och energiförbrukning.
Den här broschyren är framtagen av Energimyndigheten och fokuserar på energi, både i det stora, globala perspektivet och i hur du och jag använder energi för att få vår vardag att gå ihop. Broschyren är tänkt att användas för skolungdomar i länderna runt Östersjön.

Broschyren finns på svenska, engelska, estniska, lettiska, litauiska, polska och ryska.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-19  |  Ändrad: 2009-10-19
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000