dcsimg

Energiutmaningen väcker intresset för teknik

Genom att utgå från elevers vardag blir både naturvetenskap och teknik intressant.

Energiutmaningen är projektet som varvar teori, problemlösning, experiment, värderingsövningar och dramapedagogik.

Nyckeln är att stimulera alla sinnen för att få med alla elever - oavsett inlärningsstil.

Fortbildning och experiment

Energiutmaningen riktar sig till elever från sex till tolv år. De deltagande klasserna erbjuds tre fortbildningstillfällen för lärarna, experimentmaterial, energiutmaningar för eleverna och läromedel både för lärare och elever.

Projektet innehåller obligatoriska moment som kan lösas på lite olika sätt för att undervisningsmetodik och kulturella skillnader inte ska hindra deltagandet. Lärarna får förslag på en tidsplan för att de enkelt ska kunna planera undervisningen. Innehållet följer noggrant Lgr11 (den nya läroplanen), och hjälper eleverna att nå en mängd av dess kunskapsmål.

Fakta

  • Startade 2009 i Värmland och omfattar nu även Dalarna och ett par fylken i Norge.
  • Energiutmaningen är en del av Fem-projektet som är ett interregprojekt där offentlig sektor och näringsliv möts på båda sidor om den norsksvenska gränsen.
  • Har hittills omfattat 3 500 skolelever.
  • Finansieras av, bland andra, Energimyndigheten.

Se filmen om Energiutmaningen

Dela med andra:
Skapad: 2012-03-22  |  Ändrad: 2012-05-10
Kontakt: Energikunskap