dcsimg

Framtidens boende - en storyline om energi

Foto: Per Westergård
Foto: Per Westergård

Några skolor i Göteborgstrakten har använt sig av pedagogiken storyline i projektet Framtidens boende.

Eleverna skapade invånare i ett bostadsområde och de fick bestämma om de ville göra pensionärer, barnfamiljer eller kollektiv. Därefter tillverkade de bostäderna och de fick sedan fundera över vilka elektriska apparater och maskiner som behövdes för att leva ett bra liv.

Nästa steg blev att ta ställning till vilka transporter och vilka fordon som området behövde.

Eleverna fick också resonera kring om de kunde utvinna elektricitet på området genom att använda sig av förnybara energikällor.

När allt detta var klart döpte det bostadsområdet och arbetade sedan fram en utställning. Storylinen avslutades med en ”invigning” av Framtidens Boende där besökarna guidades runt på utställningen.

Vad är storyline?

Storyline är en pedagogik som bygger på att lärare och elever skapar en berättelse tillsammans, en story. Just den här pedagogiken passar utmärkt att använda i energiundervisningen

Berättelsen utgör den röda tråd som skapar ett sammanhang för eleverna. Eleverna lever sig in i olika karaktärer och läraren är inte längre experten i klassrummet.

Det är viktigt att utgå från elevernas förförståelse, de frågor som de själva ställer sig inom ett visst tema och låta dem konstruera sina egna förklaringar innan man kontrollerar hur det förhåller sig i verkligheten.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-19  |  Ändrad: 2009-10-19
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000