dcsimg

Undervisa i hållbar utveckling

Hur påverkar vår konsumtion samhället och miljön? Vad är vi beroende av och vad skulle hända om vi konsumerade mindre? Hur undervisar man i hållbar utveckling?

På Håll Sverige Rents webbsidor finns mängder med material, tips och inspiration till din undervisning om hållbar utveckling i skola och förskola!

Materialet är uppdelat på sex olika teman:  

  • Klimat och energi
  • Konsumtion
  • Kretslopp
  • Livsstil och hälsa
  • Närmiljö
  • Vattenresurser

Varje tema innåller tips på arbetsmetoder, tävlingar och spel.

Dela med andra:
Skapad: 2011-11-21  |  Ändrad: 2011-11-23
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00