dcsimg

Kartlägg skolans energianvändning

Under 2006 undersökte Energimyndigheten energianvändningen i sammanlagt 129 skolor runt om i Sverige. Resultatet blev en handledning till lärare och elever.

Med hjälp av handleningen kan eleverna på ett interaktivt sätt kartlägga den egna skolans energianvändning och även försöka minska den på olika sätt. Materialet riktar sig till elever i årskurs 9 och på gymnasiet.

Eleverna kartlägger energianvändningen

På ett mycket handgripligt sätt kan eleverna mäta upp hur mycket av skolans energianvändning som går till beylsning, IT, kontorsmaskiner, bespisning, undervisningskök, ventilation och uppvärmning.

Resultatet av kartläggningen kan sedan användas för att genomföra konkreta åtgärder för ett minska skolans energianvändning. En del åtgärder kan ni enkelt genomföra själva. Andra åtgärder kanske kräver beslut på förvaltningsnivå eller liknande. I de fall besluten och åtgärderna ligger utanför er skola kan ni ge förslag till den eller de som beslutar om detta för varje område.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-21  |  Ändrad: 2009-10-21
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000