dcsimg

Naturvetenskap och teknik för alla, NTA

NTA väver ihop en rad skolämnen med naturvetenskap och teknik på ett pedagogiskt och inspirerande sätt.

NTA:s modell för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men även bild, hemkunskap och svenska går att väva in.

De skolor som är medlemmar får:

  • ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund 
  • tillgång till anpassat experimentmaterial i kombination med anpassade elev- och lärarhandledningar för olika årskurser uppdelat på teman
  • kontinuerlig kompetensutveckling av lärare 
  • fortlöpande utvärdering av elevernas lärande 
  • samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet

NTA drivs av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och delfinansieras av Energimyndigheten.

Läs mer om NTA via länken till höger.

Dela med andra:
Skapad: 2011-11-29  |  Ändrad: 2011-11-29
Kontakt: Energikunskap