dcsimg

Ön Ashton - ett scenario om energiförsörjning

Foto: Stock.XCHNG
Foto: Stock.XCHNG

”Ön Ashton” är ett läromedel som kan användas för undervisning om förnybara energikällor från ungefär skolår 7 och uppåt.

Upplägget medger olika djup i studierna beroende på elevernas ålder, mognad och förkunskaper. Observera att materialet med fördel även kan användas inom lärarutbildningen.

”Ön Ashton” består av två delar:

  1. en faktadel som ger en kort överblick över olika förnybara energikällor – innehåller en länksamling som ska användas för insamling av fakta om olika energikällor.
  2. en gruppuppgift i form av ett scenario som handlar om en forskargrupp på en öde ö.

Ett planeringsförslag är att först bearbeta faktadelen och därefter introducera scenariot. Grupperna kan antingen vara fasta eller varieras så att man efter ett inledande pass med brainstorming bildar nya grupper som i sin tur bearbetar och redovisar uppgiften.

Redovisningen blir trevlig om varje grupp presenterar en stor karta med inritat förslag på lösning. Kartan kan lätt förstoras med hjälp av OH-projektor och exempelvis blädderblockspapper. Naturligtvis ska kartan åtföljas av förklarande texter och bilder.

Bearbetat från SATIS/SNITT av Maria Sandström, lärare på lärarutbildningen, Malmö högskola. Publicerat med tillstånd av Maria Sandström.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-19  |  Ändrad: 2009-10-19
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000