dcsimg

Barn i reklam gör energikrävande produkt ofarlig, trygg och säker

Det kan vara reklam för en tvättmaskin, en värmepump eller varför inte ett internetabonnemang. Det produkterna har gemensamt är att de alla är energikrävande, de vänder sig till vuxna och barn används för att göra reklam för dem. Forskaren Johanna Sjöberg har undersökt varför det är så.

Johanna Sjöberg är doktorand vid Linköpings universitet och har i en rapport tagit reda på hur och varför barn används i reklam.

Johanna menar att det krävs mycket energi för att upprätthålla den livsstil vi har idag och det har medfört att vi har fått miljöproblem. För att avdramatisera det stora behovet av el som produkterna kräver och istället få produkten att verka positiv, trygg och enkel så använder man barn i reklamen.

Barn är nämligen en symbol för det rena och naturliga och representerar framtiden. Reklammakarna hoppas på att föra över barnens positiva symbolik på produkten så att den framstår som ofarlig, ett steg till en bättre tillvaro och som ny och modern.

Reklamen vänder sig till vuxna som har en beskyddande roll över barn. Underförstått skyddar man barnen genom att köpa produkten i reklamen.

Johanna Sjöberg är doktorand vid avdelningen Tema Barn på Linköpings universitet och skrev sin rapport ”Konstruktioner av barn och elanvändande teknik i reklamannonser” som en del av ELAN-programmet, Elanvändning i vardagen. Programmet arbetar inom området för elanvändning i vardagen och finansieras bland annat av Energimyndigheten.

Dela med andra:
Skapad: 2010-08-16  |  Ändrad: 2010-08-16
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas