dcsimg

Energimyndigheten deltog på Skolforum 2013

Den 28-30 oktober fanns Energimyndigheten på plats på Skolforum 2013 för att prata med lärare om att energi- och klimatfrågorna har fått en tydligare roll i den nya läroplanen och vad de kan få för inspiration och undervisningsmaterial av oss.

Flera deltagare kom och besökte oss i vår monter för att veta mer om hur deras undervisning berörs av nyheterna i den nya läroplanen, Lgr 11, och för att söka inspiration och få konkreta tips på hur de kan integrera energi- och klimatfrågor i sin undervisning.

- Det är alltid roligt och givande att finnas med här och få träffa deltagarna, säger Nicole Dreher som är kommunikatör på Energimyndigheten. Man kan inte låta bli att inspireras av lärarnas engagemang och vi får mycket input från deltagarna om hur vi kan utveckla vårt arbete inom det här området.

Handläggarna Mia Abramsson och Morgan Dahlman föreläste även på ett seminarium där de presenterade Energimyndighetens arbete med att höja kunskapen om energi- och klimatfrågor bland barn och ungdomar. I arbetet ingår bland annat en genomgång av läromedel för att se om de täcker in de kunskapsområden som pekas ut i den nya läroplanen.

- Det gläder oss att eleverna får lära sig mer om hållbar utveckling och energifrågor, säger Mia Abramsson som är handläggare på Energimyndigheten.

Mål inom fler ämnen

I och med den nya läroplanen finns det mål som berör energi- och klimatfrågor inom nio ämnen. De naturorienterande ämnena fysik, kemi och biologi har fått stor betydelse i de energirelaterade frågorna medan det tvärvetenskapliga ämnet geografi har en viktig roll inom klimatfrågorna. Ämnena slöjd samt hem- och konsumentkunskap ger ytterligare infallsvinklar till undervisningen.

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen att höja kunskapen om energi- och klimatfrågorna bland barn och ungdomar. Just nu läggs en strategi för hur detta arbete ska gå till.

Dela med andra:
Skapad: 2013-11-19  |  Ändrad: 2013-11-19
Kontakt: Energikunskap