dcsimg

Energimyndigheten ny medarrangör i Future City

Energimyndigheten går nu in som medarrangör för Future City.

Att delta i Future City är en del av Energimyndighetens arbete att öka barns och ungdomars medvetenhet och kunskap om energieffektivisering och klimatfrågor.

– Vi gillar det ämnesöverskridande arbetssättet i Future City. Det ger på ett lustfyllt sätt både lärare och elever viktiga insikter i samspelet mellan teknik, energieffektivisering, klimat och samhällsutveckling. Tävlingen ligger dessutom väl i tiden, eftersom den nya läroplan som just nu rullas ut i grundskolan så tydligt pekar ut energifrågorna i flera skolämnen, säger Daniel Lundqvist, Energimyndigheten.

Under läsåret 2011/2012 deltar cirka 35 skolor i hela landet.

Dela med andra:
Skapad: 2011-12-20  |  Ändrad: 2011-12-20
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00
Sök i vår faktabas
Relaterade sidor