dcsimg

Hur låter framtidens energi?

Med fyra framtidsscenarier gör Energimyndigheten nedslag i samhället runt år 2035 och blickar vidare mot 2050.

De fyra framtiderna är:

  • I Forte (starkt) fungerar energi som bränsle för tillväxt och framgång. Politikens fokus är säker tillgång till energi till låga och stabila priser och effektiv godstrafik åt industrin.
  • I Legato (sammanbundet) ses energi som en globalt begränsad resurs. Det är viktigt med en jämn och rättvis resursfördelning på global nivå. Fokus är på ekologisk hållbarhet och global rättvisa.
  • I Espressivo (uttrycksfullt) är energi ett uttrycksmedel. Konsumenter vill hantera sina egna behov genom inköp av tjänster och ökad egenproduktion, lösningar som de uppfattar som effektiva och framåtsiktande.
  • I Vivace (livligt) är energi en språngbräda för tillväxt på klimatets villkor. Sverige vill vara en global föregångare inom klimatlösningar och miljöteknik för ett hållbart globalt energisystem. Politikens fokus ligger på klimatsmart forskning och innovation, demonstration och kommersialisering på bred front.

 

Du kan lyssna på de olika framtiderna till höger!

Dela med andra:
Skapad: 2016-05-17  |  Ändrad: 2016-05-23
Kontakt: Energikunskap
Sök i vår faktabas

Lyssna på framtiden: