dcsimg

Hur mycket el drar din spelkonsol?

Har du någon gång tänkt på hur mycket el din spelkonsol drar? Energimyndighetens Testlab har testat!

Det är stor skillnad på hur mycket el olika spelkonsoler drar – vissa förbrukar nästan 10 gånger mer el än andra.

Testets värsting, en X-box från 2006, skulle ensam kunna stå för årsförbrukningen av el i 28 000 lägenheter (85 miljoner kWh) om du och dina kompisar tillsammans med en miljon andra tv-spelsfantaster spelade tio timmar i veckan under ett år.

Energisnålast av de testade konsolerna var Nintendo Wii där samma speltid skulle motsvara årsförbrukningen av el för 3000 lägenheter (9 miljoner kWh).

För dig skulle det kosta mellan 14 kr/år och 128 kr/år att spela på konsolerna hemma.

Om du är nyfiken på hur mycket el just din tv-spelskonsol drar kan du mäta det med hjälp av en elmätare som kopplas mellan konsolen och vägguttaget. I vissa kommuner kan du låna en elmätare via energi- och klimatrådgivaren eller via biblioteket.

Dela med andra:
Skapad: 2010-05-18  |  Ändrad: 2011-05-30
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Fakta

Fem spelkonsoler testades, siffrorna i parantes anger elförbrukningen vid spel av Guitar Hero World Tour.

  • X-box 2006 (164W)
  • Playstation 3 (135W)
  • Playstation 3 Slim (90W)
  • Playstation 2 2002 (32W)
  • Nintendo Wii (18W)