dcsimg

Klimat på schemat

Var tredje 12-åring oroar sig för klimatförändringar. I sessionen Framtidens energianvändare kom konkreta tips på hur skolan kan vända barns oro till handling.

Energimyndigheten pekar på att läroplanen på flera ställen lyfter fram hållbar utveckling som ett kunskapsmål. En enkät visar också att 84 procent av 15-åringarna tycker det är viktigt att lära sig om energi i skolan. Samma undersökning visar dock uppenbara kunskapsluckor hos eleverna.

Behovet av bra material till skolan är skriande och Energimyndigheten arbetar med att ta fram material till lärare och sprida goda exempel mellan skolorna för att både öka lärarnas och barnens kunskap om hållbar utveckling.

Vad händer i barnen när de oroar sig för klimatet? Maria Ojala fil dr i psykologi vid Uppsala universitet har forskat i ämnet.

– Studier visar att när barn lär sig om globala problem riskerar känslor av oro, skuld, ilska och hopplöshet att väckas. Pessimismen är som störst när det gäller klimatet och många tror att vi kommer att gå under. Därför är det viktigt att ta in de känslomässiga aspekterna i undervisningen. Hur barn uppväcks i klimatfrågan har betydelse för framtiden, säger Maria Ojala.

Dagens unga kommer att få ta konsekvenserna av klimatförändringarna. Idag lär vi upp framtidens politiker, forskare och företagsledare.

– De kommer att ha makt. Därför ska skolan ta tillvara engagemanget och inte låta intresset svalna eller ännu värre, övergå till cynism, säger Maria Ojala.

För att barnen ska hantera klimatfrågorna har Maria några konkreta tips:

  • Lyft fram och diskutera känslorna i klassrummet.
  • Visa goda exempel. Hur har man löst stora problem tidigare? Bjud in samhällsaktörer till skolan vilket ökar tilltron till att vuxna också tar problemet på allvar.

Det har Anna Uller som är lärare i värmländska Kil erfarenhet av. Sedan 2008 har hon arbetat med projekt om energi- och klimat i skolan och intresset för detta sprider sig, bland annat till Norge. Projektet bjuder in aktiva organisationer och erbjuder material och praktiska tips till lärare.

Rådet från Anna Uller lyder:

– Ge inte eleverna för färdiga lösningar. Låt dem tänka själva. Och satsa på enkla experiment, som de kan visa hemma.

Engagerade lärare är nyckeln till att hållbar utveckling kommer in i skolan, menar Per Gyrberg, docent i tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Ämnet lämpar sig ovanligt väl för gränsöverskridande lärande.Dela med andra:
Skapad: 2012-03-19  |  Ändrad: 2012-03-19
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00
Sök i vår faktabas
Relaterade sidor