dcsimg

Masdar City - den utsläpps- och avfallsfria staden

Masdar City är en av Förenade Arabemiratens stora framtidssatsningar. År 2025 ska staden för 50 000 människor vara färdig.

Idén bakom Masdar City är att bygga en stad som drivs av alternativa energikällor och med ett så slutet kretslopp det går att åstadkomma. Målet är att uppnå en stadsmiljö utan några koldioxidutsläpp och med max en procents ej återvinningsbart avfall.

Energin ska alstras genom solceller och koncentrerad solenergi, vindkraft och förbränning av avfall.

Endast fordon med låga utsläpp kommer att tillåtas och staden kommer att ha kollektiva transportmedel. Butikerna kommer att ha högt satta mål för ekologisk mat med hållbara
och rättvisemärkta produkter.

Vatten är naturligtvis en kritisk faktor för en stad mitt i öknen. I Masdar City planerar man att använda soldrivna avsaltningsanläggningar för att producera dricksvatten och att återvinna allt bad-, disk- och tvättvatten. Vattenanvändningen per person ska minska till hälften av genomsnittet jämfört med övriga landet.

Dela med andra:
Skapad: 2011-08-29  |  Ändrad: 2011-08-29
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00
Sök i vår faktabas